Őrség

Az Őrség és a Vendvidék eredetileg történeti és néprajzi tájegység. Népi hagyományai, építészeti kultúrája és természeti értékei ritka látványosságot jelentenek. Az államalapítás körüli idokben a nyugati határ szélére a határ őrzésével megbízott népcsoportokat telepítettek. Közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak, és szolgálatukért különféle kiváltságokat kaptak. Előjogaikat a vidéken élők 1392-ben veszítették el, amikor Zsigmond király Saroi László tárnokmesternek ajándékozta falvaikat. A XVI. század elején az Őrséget a Batthyány család szerezte meg, és birtokolta egészen a XIX. század közepéig.

A “történeti Őrséghez” 18 település tartozik: Szalafő, Őriszentpéter, Ispánk, Kisrákos, Szaknyér, Nagyrákos, Pankasz, Szatta, Kerkáskápolna, Bajánháza-Senyeháza-Dávidháza-Kotormány (ma e négy falu együttesen Bajánsenye), Kerca-Szomoróc (ma Kercaszomor), Hodos, Kapornak, Bükalja (ma Domonkosfa része).

Az őrségi falvak jellegzetessége az úgynevezett szeres településszerkezet. A házak, porták nem utcát alkotnak, hanem egy-egy dombhátat “ülnek meg”. A szer eredetileg egy-egy nagycsaládnak, nemzetségnek a lakóhelye volt. Elnevezése sokszor ma is családnévre utal (pl. Keserűszer, Siskaszer, Baksaszer).

Ma is élnek a kézműves-hagyományok

A Vendvidék az Őrséggel szomszédos magyar-szlovén-osztrák hármashatár melletti terület. Községei: Őrfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu és a Szentgotthárdhoz csatolt Rábatótfalu. E települések lakosságát a második világháború befejezéséig vendnek tartották, azóta hivatalosan szlovénnek tekintik. A vendet, mint önálló kisebbséget ez idáig még nem ismerték el.

A vendvidéki falvak szórványközségek, itt nem házcsoportok, hanem magányos porták állnak – egymástól viszonylag nagy távolságra – a domboldalakon, dombhátakon. Az utóbbi fél évszázadban a kialakult faluközpontok mindkét településformánál egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak; megindult a faluközpontokba költözés folyamata is.

Az Őrség és a Vendvidék számos ritka természeti értéket őriz, például olyan gombafajokat, amelyek élőhelyei Európa-szerte már megsemmisültek.

A kiterjedt fenyvesek, lomberdők, láprétek, és az egymáshoz láncszerűen kapcsolódó nedves élőhelyek sokszínű állatvilágnak adnak otthont. A madárvilág rendkívül gazdag. A zárt erdők belsejében fészkel az egyik legféltettebb, ritka madárféle, a fekete gólya. A területet az Őrségi Nemzeti Park felügyeli.